Struktura organizacyjna

Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są: Okręgi Strzeleckie, Jednostki Strzeleckie oraz Samodzielne Jednostki Strzeleckie. W uzasadnionych przypadkach Komendant Główny może powoływać dodatkowe struktury terenowe – Obwody Strzeleckie.

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej podzielony jest na cztery Okręgi Strzeleckie:

-Okręg Strzelecki 1 Centralny,

Okręg Strzelecki 2 Południowo – Wschodni,

-Okręg Strzelecki 3 Śląsko – Małopolski,

-Okręg Strzelecki 4 Pomorski.