Okręg Strzelecki 3 Śląsko – Małopolski

Siedziba Dowództwa Okręgu znajduje się w Nowym Sączu.

Terenem obejmuje województwa: małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie.

Adres mailowy osw3.dca@gmail.com