Okręg Strzelecki 2 Południowo – Wschodni

Siedziba Dowództwa Okręgu znajduje się w Tomaszowie Lubelskim.

Terenem obejmuje województwa: świętokrzyskie, lubelskie,podkarpackie.


Adres mailowy komenda2os@wp.pl