Okręg Strzelecki 1 Centralny

Siedziba Dowództwa Okręgu znajduje się w Tomaszowie Mazowieckim ul.PCK 2/8. Terenem obejmuje województwa : łódzkie, mazowieckie, podlaskie,warmińsko-mazurskie.

Dowódcą Okręgu jest insp.ZS Monika Malczewska .

Adres mailowy dowodztwocos@onet.pl