I Wojewódzki Piknik Jednostek Strzeleckich Opoczno 2022

WOLA ZAŁĘŻNA 17.092022

  • Partnerem wydarzenia było Województwo Łódzkie

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz Odział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi.  

Natomiast patronat medialny sprawują: TVP 3 Łódz, Radio Łódz, Radio Parada, Radio Plus Radom, Radio FAMA, Tygodnik Opoczyński TOP, portal Opoczno.info, Mazopolska.pl oraz Format3A

Czym jest Strzelec? Kim są strzelcy? Takie pytania zadaje wiele osób.

Jest to Organizacja z ponad stuletnią tradycją. Członkowie Związku Strzeleckiego walczyli podczas I i II wojny światowej, za PRLu organizowali nielegalne imprezy patriotyczne, a obecnie szkolą się by w razie konfliktu bronić granic państwa. Poznajmy historię tej niezwykłej organizacji.

23 kwietnia 1910 roku jest jedną z najważniejszych dat Związku Strzeleckiego. Tego dnia we Lwowie, z inicjatywy m.in. Józefa Piłsudskiego oficjalnie zarejestrowano Związek jako organizację paramilitarną o celach społeczno-wychowawczych.

Choć Związek powstał z inicjatywy nielegalnej organizacji Związku Walki Czynnej, to chęć utworzenia szerszej organizacji militarnej przyczyniła się do zarejestrowania legalnych organizacji paramilitarnych.

W momencie wybuchu I wojny światowej Związek Strzelecki liczył niespełna 6450 przeszkolonych członków, z których większość pochodziła z Galicji Zachodniej.

Strzelcy stanowili trzon Legionów Polskich oraz Polskiej Organizacji Wojskowej. Wśród głównych członków Związku można wymienić m.in.: Józefa Piłsudskiego, Kazimierza Sosnowskiego, Edwarda Śmigłego-Rydza, Władysława Sikorskiego, Mariana Kukiela, czy Kazimierza Tetmajera.


Po Wielkiej Wojnie Działania skupiały się głównie na przysposobieniu wojskowym i wychowaniu fizycznym młodzieży wiejskiej i rzemieślniczej, która głównie zasilała szeregi organizacji w piętnastu okręgach

W momencie wybuchu kolejnego konfliktu szeregi Związku Strzeleckiego zasilało pół miliona członków. Od samego początku działania podporządkowane były władzom wojskowym. Strzelcy zajmowali się działalnością dywersyjną, wywiadem i propagandą wymierzonym przeciwko okupantowi.

Od połowy 1940 roku Strzelcy podporządkowani byli Związkowi Walki Zbrojnej, który 14 lutego 1942 roku, rozkazem Naczelnego Wodza generała broni Władysława Sikorskiego, został przemianowany na Armię Krajową.


Oficjalnie działalność została wznowiona w 1989 r Obecnie istnieje kilka organizacji, które odwołują się do przedwojennych tradycji Związku Strzeleckiego.

My nie działamy w próżni, sami dla siebie. Uważamy i rzeczywiście jesteśmy częścią społeczeństwa Rzeczypospolitej. Przekonujemy i chyba z powodzeniem, że „Strzelec” jest potrzebny, dla Polski, ale przede wszystkim dla lokalnej społeczności. Budujemy wokół związków i strzelców przyjazną atmosferę. Stąd współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, administracją państwową i służbami mundurowymi.

Strzelcy otrzymują podstawową wiedzę z zakresu wojskowości, a także rozwija swoją sprawność fizyczną. To musztra , poznanie budowy broni, strzelanie, sporty walki, udzielanie pierwszej pomocy, terenoznawstwo. Celem podstawowym jest przygotowanie przeszkolonego i przyzwyczajonego do działań wojskowych (indywidualnych i zespołowych), przy tym pozytywnie zmotywowanego oraz przekonanego, strzelca.


Organizatorem wydarzenia była Jednostka Strzelecka 1042 Opoczno im. 25 Pułku Piechoty Armii Krajowej ZS „STRZELEC” OSW, Powiat Opoczyński, Gmina Opoczno, oraz Gmina Sławno przy współpracy ze Związkiem Strzeleckim Strzelec Organizacją Społeczno Wychowawczą  – Komendą Główną i Centralnym Okręgiem Strzeleckim.

Patriotyzm nierozerwalnie łączy się z pojęciem Ojczyzna, Żeby Ojczyzną kochać i czuć z Nią więź trzeba ją znać, wiedzieć skąd pochodzi, jaka jest dziś i co działo się z Nią i w Niej – wczoraj. My o tym nieustannie przypominamy. Mamy bowiem prawo być dumni z dokonań, ale i obowiązek kontynuowania prac naszych Przodków, obowiązek dostrzegania tego, co niedoskonałe i warte zmiany. Nie jest to duma dla samej dumy, ale duma popychająca do Czynu. Poprzednie pokolenia robiły to także i dla nas, my tylko spłacamy ten dług.

W imieniu organizatora dziękuję za udział:

25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego

Wojskowemu Centrum Rekrutacji z Tomaszowa Mazowieckiego

9 Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej

Żandarmerii Wojskowej z Łasku

Służbie Więziennej

Inspektoratowi Drogowemu

Straży Ochrony Kolei

Komendzie Powiatowej Policji w Opocznie

Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

Szpitalowi Powiatowemu w Opocznie

Nadleśnictwu Opoczno

Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie, Prymusowej Woli i Kruszewcu

Jednostce Strzeleckiej 1002 Tomaszów Mazowiecki

Jednostce Strzeleckiej 1031 Piotrków Trybunalski

Jednostce Strzeleckiej 2036 Paradyż

Grupie Rekonstrukcji Historycznej Parasol

Moto boxer servis

Stowarzyszeniu Wizna 1939

25 Batalionowi KOP CZORTKÓW

LKS feniks Opoczno

Stowarzyszeniu Hubalczyków 1939-1940

Stowarzyszeniu Ułanów Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego im. Majora Henryka Dobrzańskiego Hubala

Towarzystwu fortyfikacyjnemu „ Linia Pilicy”

Muzeum Żołnierza Polskiego w Dmosinie

Grupie Reagowania Operacyjno Taktycznego „GROT”

Pułkownikowi Andrzejowi Kruczyńskiemu

ADS Auto detail studio

PRZEDSIĘBIORSTWU Gospodarki Komunalnej w Opocznie

Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Opocznie

Dziękujemy również wspierającym:

Ceramice Paradyż

Firmie Blach-Pol

Studio Łosiu tattoo

Ads auto detail studio

Moto Garaż Drzewica

Biuro Projektowe Stępień Łukasz

Best-Bud skład i wypożyczalnia

Firmie PIXEL

Max Folie

Stanley barbershop Opoczno

Hurtownia Stali Carbo

Firmie Oknonet

Profi cars

Damnat

Firmie Konkret woda Opocznianka

Hurtowni Lemar

Firmie Rolmex Sławomira Reka

Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego „szpinek”

WOY Sp.z o. o. Woy Bukowiec

Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego „Stępień”

Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego Wifima

Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego NOWAKOWSKI Sp. z o. o.

Masarnii Pana Marka Karkochy